Obsluha kotolne

                  

1

Obsluha plynovej kotolne podľa platných noriem – vyhlášok - SÚBP č.25/1984 Z.z. a miestneho prevádzkového predpisu (1 x denne)

 

Kontrola funkčnosti čerpadiel, duomixov, komix., napájania.

Kontrola teploty, tlaku, vetrania, ťah - komín

Záznam do prevádzkového denníka

 

2

Práce na tepelno-technologickom zariadení (1 x mesačne, 4 x týždeň)

 

1. týždeň

Kontrola tesnosti plynových armatúr a rozoberateľných spojov

 

Kontrola ovzdušia na prítomnosť Oxidu uhoľnatého (CO) – trub. – universal

2. týždeň

Kontrola poistných armatúr podľa normy (STN 690012)

 

Odkalenie tlakových celkov (STN 690012)                                

3. týždeň

Kontrola funkčnosti chemickej úpravne vody (CHÚV) – rozbor                     

 

Nulovanie tlakomerov podľa normy (STN 690012)

4. týždeň

Kontrola meračov, odpis energie (plyn, el. energia, voda, tepelná energia)

 

3

Pohotovosť pre prípady porúch!

 

4

Dopravné výkony (1 x denne + 4 x týždeň)